Fasadmålning som garanterar hållbart skydd

Det var dags för teamet att presentera hela fasaden i ett friskt och nytt utseende. Under en tid var fasaden som designades på 1970-talet inte längre visuellt tilltalande, så vår kund bestämde sig för att omstrukturera det yttre skalet helt. Vi är mycket nöjda med den här beställningen och det förtroende som vi placerar och vill rapportera till dig idag om detta projekt.

Förberedande arbete – byggnadsställningar – måleri

Ett projekt av storleken måste vara perfekt planerad och organiserad. Vilka arbetssteg som sker när och hur hanterar vi materialrörelserna, det omfattande rengöringsarbetet och flerskiktsmålningsstrukturer, medan hela hotelldriften fortsatte. Hur planerar vi lagen och hur är det med vädret? Viktiga punkter som kräver en perfekt process.

Måleriet på byggplatsen

Som team tar vi hand om många ämnen relaterade till våra byggplatser i Malmö och hela regionen. På så sätt belyser jag hela mitt team av mästare, kontorsexperter, specialister och praktikanter, som fungerar perfekt tillsammans. Också viktiga är våra nätverkshantverkarpartners, med vilka vi fortsätter att organisera olika projekt, liksom våra premiumleverantörer från Malmö. För mig personligen måste processerna ”glida” och kommunikationen måste flöda. Min projektledare för denna fasadrenoveringsorder var Karl, som gjorde ett bra jobb med sitt team och alltid hade en lösning i väldigt blandade väderförhållanden med vind, regn, solsken och storm. Mycket föredömligt.

Bästa arbetsmetoderna

I början av projektet var det viktigt för oss att kontrollera logistiken och hålla transportvägarna smala. Börjar med maskeringsarbetet under ställningen, vår partners enorma mängder ställningskomponenter och konsoller flyttade. Det var verkligen enorma mängder som utropades i sektioner. Det fungerade perfekt och också ett stort komplement till pojkarna. Steg för steg kunde våra team dela upp hela projektet i enskilda sekvenser och arbeta mycket effektivt med att maskera fönstren, förbereda fasadytorna, återupprätta alla fönsteranslutningar, rengöra fasaden, grunda och måla ytorna och måla olika fönster. Så snart en sektion slutfördes demonterades ställningen och nästa sektion uppfördes ytterligare. Bra planering av mitt team.

Kontakta oss du också om du är intresserad av professionell fasadmålning eller andra sorters målning också. Vi är det självklara valet i Malmö!